Nyheter

Broprojektet

Efter att ha tittat på lämpliga placerar av den nya bron har vi nu tillsammans med berörda markägare kommit fram till att ta hjälp av en brokonsult som kan komma hit till byn och titta på förutsättningarna och vilka möjligheter vi har för att anlägga en bro. Flera saker behöver man tänka på för att komma fram till en bra lösning, bland annat:

– Vattennivå, när är det normalt, låg- högvatten och hur stor säkerhetsmarginal behöver vi mellan vattennivå och bro?

– Landfäste, vad är lämpligt och hur långt upp på land behöver man ha det?

– Vägarna, det är vägar längs med båda sidor om ån vilket gör att man vill ha så kort påfart som möjligt för att de befintliga vägarna kan vara kvar på samma ställe.

– Kostnad, vilken bromodel är mest kostnadseffektiv?

– Bredd på ån, en kort bro är billigare än en lång.

Det är många parametrar som ska tas i beaktande! Det tåls att någon som är van att jobba med sånt här tas in i projektet. Projektet fortsätter!

Statusrapport Broprojektet

Under vintern blev det klart att Bygdegårdsföreningen får stöd av Leader Högakusten för framtagning av förstudie för en Brobyggnation. Tanken är att anlägga en gång/cykelbro över ån mellan badet och fotbollsplan. KNIF, bygdegårdsföreningen, Kubbe byamän och fiskevårdsområdet har i förväg lovat en ekonomisk stöttning vid en brobyggnation om 20 000 kr/förening, vilket innebär att projektet nu i förväg har ekonomisk täckning för 80 000 kronor.

Elin har idag varit i kontakt med Statkraft som var mycket positiva till projektet. Det lät inte omöjligt att Statkraft ska kunna sponsra en del av broprojektet, men vilka summor som är tänkbara är inte diskuterat. Men känns superbra att det lät positivt från deras sida! Statkraft har även bistått med uppgifter om vattenföring.

För att anlägga bron kommer det krävas en dispens från strandskydd från kommunen. Det behöver även ansökas om tillstånd för vattenverksamhet hos miljödomstolen.

Kontakt har tagits med en brobyggare som ska ta fram förslag på konstruktion av bro och lämna ett pris. Innan de kan ta fram ett förslag behöver platsen där den nya bron stå fastställas, samt krävs vissa mätningar på platsen.

Broprojektet går framåt!

/Elin