Pågång i byn

Kubbe Norrflärke är en drivande bygd och det är inte allt för sällan det är något projekt pågång. Just nu är en fiberförening i uppstart samt att det projekteras för en gångbro över ån. Läs mer om detta under länkarna.