Broprojektet

För länge sedan fanns en bro över ån. Mellan badet och fotbollsplanen. Denna revs på 1960-talet och har sedan dess saknats. I och med att ån är reglerad fryser den inte på vintern heller så man kan inte ta sig över med varken skoter eller skidor. Det har flera gånger tagits upp att man skulle ha byggt en ny bro men av flera anledningar har det aldrig blivit verklighet.

Nu har detta projekt tagits upp än en gång och Bygdegårdsföreningen har blivit beviljade 25 000 kronor i projektstöd från Leader Höga Kusten för en förstudie med projektering. Så nu kommer vi arbeta med att få fram ett pris och en lösning för själva byggnationen, men även att lösa finansieringsfrågan. I dagsläget har flera föreningar beslutat att gå in med 20 000 kronor vid eventuell brobyggnation. I dagsläget är det:

Kubbe Norrflärke Bygdegårdsförening
Kubbe Norrflärke Idrottsförening
Kubbe Byamän
Norra Anundsjöåns FVO

För att kunna söka och få beviljat tex EU-stöd för denna typ av projekt krävs oftast en egen finansiering, detta kan då lösas genom att intresserade föreningar går in med en insats.

Vill din förening eller företag bidra till detta projekt tas finansiella medel tacksamt emot!

Vi som nu arbetar med broprojektet är:
Hans-Erik Mårtensson
Elin Sandström 070-5831196

Är du intresserad eller har några frågor kan du vända dig till någon av oss.