Ängsladorna

I Norrflärke är ett stort antal ängslador bevarade. Ett kulturellt arv. Norrflärke Ängsladuförening har restaurerat flera lador och föreningen har blivit byggnadsminnes märkt..

Flygfoton

Flygfoto: Ladorna står på rad i Norrflärke, längs Gammlandsvägen.