Boka

Vad vi erbjuder

Kubbe Norrflärke Bygdegårdsförening har gymnastiksalen och matsalen på Norrflärkeskolan till förfogande kvällar och helger. Man kan hyra antingen bara gymnastiksalen, bara matsalen eller både och. Självklart så är det subvensionerade priser för bygdegårdsföreningens medlemmar.

Prislista (pris för bygdegårdsföreningens medlemmar inom parentes)

Matsal + kök:                           400 kr (200 kr)
Gymnastiksal inkl. dusch:        100 kr (70 kr)
Övriga ytor:                              50 kr (50 kr)
Samtliga ytor:                          700 kr (500 kr)

Hur ni bokar

Ni bokar bygdegården genom
Gunilla Svensson
Telefon: 0661-21163