Bygdegårdsföreningen

Kubbe Norrflärke Bygdegård är en stark och drivande förening.