Föreningens kommittéer

Föreningen har ett flertal kommittéer:

Pubkommittén

Pubkommittén arrangerar två pubar per år, en under hösten och en på våren. De som blir invalda i pubkommittén väljs för två år. Vartannat år byts halva kommittén ut, vilket är väldigt bra då det för varje pub är någon erfaren med i kommittén. Dessa pubar är väldigt uppskattade och brukar dra ca 200 personer.

Intressekommittén

Intressekommitén har de senaste åren arrangerat fikafrossa, gläggkväll på byatorget och julgransplundring.

Kanotkommittén

Kanotkommitén sköter kanotleden i byn. Det finns sex kanoter för uthyrning och man kan få hjälp med lastningen av kanoterna. Se broschyren här. För att hyra kanoter kan man höra av sig till Björn Mårtensson 070-2412632