Hitta hit

Kubbe Norrflärke ligger 5 mil från Örnsköldsvik i Nordvästlig riktning, längs väg 348.

I högermenyn finns en karta från google-maps med tillhörande koordinater till bygdegården. Perfekt för GPS!