Om bygden

Kubbe och Norrflärke är två byar i Örnsköldsviks kommun. Gränsen mellan byarna är tydlig i form av Norra Anundsjöån, men dock är samhörigheten mellan byarna stor. I Norrflärke har vi den stora samlingsplatsen: skolan. Men detta är så mycket mer än bara en skola. I skolans lokaler finns bygdegården (matsalen och gymnastiksalen), EFS med en bönsal, hemtjänsten har sina kontorslokaler här och idrottsföreningen KNIF har ett välutrustat gym i källaren. Det är med andra ord för det mesta full fart i lokalen. Är det inte skolbarn där så är det någon i gymmet, något föreningsmöte i matsalen, gympa eller innebandy i gymnastiksalen eller en samling i EFS. Ja just det, även förskola och fritids finns ju här!